Niepłodność a zrosty?

Przyczyny niepłodności:

Zrosty są główną przyczyną nabytej niepłodności u kobiet. Naruszają porządek anatomiczny w re­jonie jajników i jajowodów, i uniemożliwiają prze­mieszczanie się zapłodnionych komórek jajowych i embrionów. Okazało się, że zrosty wpływają ne­gatywnie na płodność u 15 – 20% kobiet.

Nawet jeżeli przyczyną niepłodności jest więcej czynników, to i tu jest widoczna zależność między zrostami w miednicy małej a niepłodnością. Nie­płodność u kobiet spowodowana zrostami ustępu­je po ich uwolnieniu. W badaniu zaobserwowano, że w czasie 12 lub 24 miesięcy po uwolnieniu zrostów w ciążę zaszło odpowied­nio 32% i 45% kobiet. W porównywalnym czasie w grupie kobiet nie leczonych w ciążę zaszło od­powiednio tylko 11% i 16%.

Kolejnym poważnym problemem jest proces two­rzenia się zrostów związany z endometriozą. Zro­sty mogą tu powstawać zarówno na skutek samej choroby, jak i po chirurgicznym leczeniu endome­triozy.

Osobny rozdział tworzą zrosty wewnątrz dróg rod­nych, które mogą powodować niepłodność i wielo­krotne poronienia. Takie zrosty mogą być wynikiem różnych chirurgicznych zabiegów ginekologicz­nych (na przykład łyżeczkowanie jamy macicy, usuwanie mięśniaków albo operacje wrodzonych wad macicy).

OPERACYJNE LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

 

W przypadku niepłodności wskazaniem do leczenia operacyjnego są:
– zrosty okołojajowodowe i okołojajnikowe
– zmiany endometriotyczne z torbielami jajnika i / lub zrostami
– zwężenia lub zamknięcia ujścia brzusznego jajowodu
– niedrożność jajowodu cieśniowa lub przy ujściu macicznym
– mięśniaki macicy.

 

Celem operacji jest przywrócenie niezbędnych warunków anatomicznych do procesu zapłodnienia i rozwoju zarodka, zagnieżdżenia oraz donoszenia ciąży. Wyniki operacji wykonywanych ze wskazań na niepłodność zależą od prawidłowej kwalifikacji pacjentki do operacji, jej wieku, stosowanej techniki operacyjnej i profilaktyki przeciwzrostowej.

Laparoskopia i histeroskopia to badania stosowane w diagnostyce niepłodności kobiety, które służą do rozpoznawania możliwych przyczyn niepłodności. Są to także techniki operacyjne , w trakcie których wykonuje się właściwe procedury lecznicze eliminując przyczynę niepłodności. Najczęściej wykonuje się uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych, korekcje wad anatomicznych, usuwanie torbieli jajników, usuwanie mięśniaków macicy czy udrażnianie jajowodów.